Наші продукти
Вже в аптеках
Предуктал® ОД 80мг

Предуктал® ОД 80 мг — 1 капсула пролонгованої дії тверда містить 80 мг триметазидину дигiдрохлориду1
Вже в аптеці. Інноваційна технологія2

Предукталу ОД 80 мг забезпечує:
-антиангінальну дію4 24 год1
— захист міокарда від ішемії на рівні кардіоміоциту3;
-як наслідок, більш потужну антиангінальну ефективність ніж інші триметазидини4 та краще розширення фізичної активності4 при прийомі 1 раз на день5.

Предуктал ОД 80 мг показаний дорослим для симптоматичного лікування стабільної стенокардії за умови недостатньої ефективності або непереносимості антиангінальних препаратів першої лінії1.

1. Показання, протипоказання, спосіб застосування, дози, особливі групи пацієнтів та іншу інформацію дивіться в повній інструкції для медичного застосування препарату Предуктал® ОД 80 мг (Р/п МОЗ України № UA/17645/01/02, наказ МОЗ України від 30.08.2019 р. № 1925.
2. Під інноваційною технологією мається на увазі спосіб виробництва композиції, яка є винаходом підтвердженим патентом.
3. Висновок зроблений на основі результатів дослідження Pericle Di Napoli. Anti-ischemic cardioprotection with trimetazidine Heart Metab. 2008; 41:25–29
4. Висновок зроблений на основі результатів дослідження Glezer M. Effectiveness of Long-acting Trimetazidine in Different Clinical Situations in Patients with Stable Angina Pectoris: Findings from ODA Trial// Cardiol Ther https://doi.org/10.1007/s40119-019-0128-3.
Детальнiше Інструкція
Престилол®

Престилол
Престилол® бісопрололу фумарат + периндоприлу аргінін
Ефективніше зниження АТ і ЧСС1, ніж на окремих таблетках2
Для пацієнтів з АГ та ІХС3, та пацієнтів з АГ та підвищеною частотою серцевих скорочень4
Престилол показаний для:
— лікування артеріальної гіпертензії
— та/або стабільної ішемічної хвороби серця (за наявності інфаркту міокарда в анамнезі та/або реваскуляризації)
— та/або стабільної хронічної серцевої недостатності зі зниженою систолічною функцією лівого шлуночка*

1. Висновок зроблений за матеріалами публікації Лутай М.І., Голікова І.П. “Ефективність лікування пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця та супутньою артеріальною гіпертензією: результати багатоцентрового дослідження ПРЕСТОЛ”. УКЖ № 1, 2019.
2. На основі рекомендацій Европейського товариства кардіологів і Європейського товариства гіпертензії 2018 ESC/ESH, розділ 7.5. пункт 2.4, стор.3063 (за рахунок збільшення ймовірності прихильності до терапії та досягнення контролю АТ)
3. Показання, протипоказання, побічні ефекти, спосіб застосування та дози див. в інструкції до медичного застосування препарату Престилол® (Р/с № UA/15827/01/01,
№ UA/15829/01/01, № UA/15828/01/01, № UA/15827/01/02. Наказ №203 від 02.03.2017. Зміни внесено наказ № 1040 від 05.05.2020).
4. ESH / ESC Guidelines 2018 European Heart Journal (2018) 39, 3021–3104; page 3062 doi:10.1093/eurheartj/ehy339).
* За детальною інформацією звертайтесь до повної інструкції для медичного застосування препарату ПРЕСТИЛОЛ®
5 мг/5 мг, ПРЕСТИЛОЛ® 5 мг/10 мг, ПРЕСТИЛОЛ 10 мг/5 мг, ПРЕСТИЛОЛ® 10 мг/10 мг (РП № UA/15827/01/01, № UA/15829/01/01, № UA/15828/01/01, № UA/15827/01/02. Наказ №203 від 02.03.2017. Зміни внесено наказ № 1040 від 05.05.2020.
Детальнiше Інструкція
Ноліпрел® Бі-форте

Ноліпрел Бі-Форте – це комбінація оригінальних периндоприлу та індапаміду. Кожен з цих компонентів знижує артеріальний тиск, і за рахунок синергізму дії, комбінація периндоприлу ті індапаміду сприяє більш ефективному зниженню артеріального тиску.
Ноліпрел забезпечує:
• швидку та потужну антигіпертензивну єффективність1
• контроль АТ 24 години2
• зниження ризику серцево-судинних ускладнень3

1. Висновок зроблено на основі результатів Сиренко Ю.Н., Маньковский Б.Н. Исследование ПРАКТИК // Артериальная гипертензия. – 2012. – № 4. – С. 9-23.
2. Flack J.M., Nasser S.A. Benefits of once-daily therapies in the treatment of hypertension.// Vasc Health Risk Manag.-2011.-Vol.7.-p.777-787.
1. Patel A. Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial. Published Online September 7, 2007. У дослідженні використовувалася оригінальна комбінація периндоприлу тертбутиламіну 4 мг з індапамідом 1,25 мг. Біоеквівалентність оригінального периндоприлу аргініну 2,5; 5; 10 мг і оригінального периндоприлу тертбутиламіну 2; 4; 8 мг доведена, представлена і затверджена у процесі реєстрації.
* Для отримання повної інформації ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування препаратів Ноліпрел® аргінін форте (Р/п № UA/5650/01/02 затверджено Наказом МОЗ України № 1225 від 10.11.2016 р., зміни внесено Наказом МОЗ України № 1637 від 20.07.2020 р.), Ноліпрел® Бі-форте (Р/п № UA/10248/01/01 затверджено Наказом МОЗ України № 1625 від 17.07.2019 р., зміни внесено Наказом МОЗ України № 236 від 04.02.2020 р.
Детальнiше Інструкція
Бі-Престаріум®

Бі-Престаріум® периндоприлу аргінін/амлодипін
• ефективне зниження АТ1
• Антигіпертензивна ефективність 24 години на добу2
• Доведено менше значних КВ подій3

Висновки зроблені за даними публікацій:
1. Ю.М. Сиренко и соавтори. “Результаты открытого исследования по оценке антигипертензивной эффективности и переносимости Би-Престариума у пациентов с артериальной гипертензией, вновь диагностированной или не КонТролИроВАнной предыдущей терапией (Первичные результаты исследования ПЕРСПЕКТИВА)”- Артериальная гипертензия 2010, №4
2. Ferrari R, Curr Med Res Opin 2008; 24(12): 3543-3557
3. Dahlof P. et al. ASCOT study // Lancet. — 2005.- Р. 895-906.
У дослідженнівикористовувалася комбінація амлодипіну з периндоприлу тертбутиламіном. Біоеквівалентність оригінального периндоприлу аргініну 5-10 мг іпериндоприлу тертбутиламіну 4-8 мг доведена, представлена ізатверджена в процесі реєстрації
Для отримання повної інформації ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування препарату Бі-Престаріум® 5 мг/5 мг,Бі-Престаріум® 5 мг/10 мг, Бі-Престаріум® 10 мг/5 мг, Бі-Престаріум® 10 мг/10 мг, Р/п № UA/8748/01/01, № UA/8748/01/02, № UA/8748/01/03, № UA/8748/01/04, Наказ МОЗ України від 13.07.2018 № 1309. Зміни внесено 13.05.2020 № 1128
Детальнiше Інструкція
Арифам®

Арифам® індапамід/амлодипін
Ефективне зниження САТ та захист від інсульту у пацієнтів з АГ старше 55 років 1,2

Висновки зроблені за даними публікацій:
1. В. И. Целуйко “Реалии лечения артериальной гипертензии в Украине: результаты когортного исследования СИСТЕМА-2”- Український кардіологічний журнал 1/2018- стор. 38-45.
2. Целуйко В. Й. “Прогностичне значення підвищення систолічного артеріального тиску та його корекціїв українських пацієнтів з артеріальною гіпертензією: результати когортного дослідження СИСТЕМА-2”- Український кардіологічний журнал (2019). Т. 26, № 3.
Для отримання повної інформації ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування препарату АРИФАМ® 1,5 мг/5 мг (ARIFAM® 1,5 mg/5 mg) РП № UA/13799/01/01, АРИФАМ® 1,5 мг/10 мг (ARIFAM® 1,5 mg/10 mg) РП № UA/13798/01/01. Затверджено Наказ Мiнiстерства охорони здоров’я України 28.11.2019 № 2352
Детальнiше Інструкція
Кораксан®

Кораксан 5 мг 1 таблетка містить 5 мг івабрадину1
Кораксан 7, 5 мг 1 таблетка містить 7,5 мг івабрадину1

Кораксан® — Для зменшення симптомів у пацієнтів з ІХС та лікування хронічної СН1

Кораксан® 5 мг та 7,5 мг показаний1:

Симптоматичне лікування хронічної стабільної стенокардії.
Кораксан® показаний для симптоматичного лікування хронічної стабільної стенокардії у дорослих пацієнтів з ішемічною хворобою серця, нормальним синусовим ритмом та частотою серцевих скорочень ≥ 70 уд./хв. Препарат слід призначати:
• пацієнтам, які мають протипоказання чи обмеження до застосування β адреноблокаторів;
• у комбінації з β-адреноблокаторами пацієнтам, стан яких є недостатньо контрольованим при застосуванні оптимальної дози β-адреноблокаторів.
Лікування хронічної серцевої недостатності.
Зниження ризику розвитку серцево-судинних подій (серцево-судинної смерті або госпіталізації з приводу погіршення серцевої недостатності) у дорослих пацієнтів із симптомною хронічною серцевою недостатністю, синусовим ритмом та частотою серцевих скорочень ≥ 70 уд./хв.
1. Показання, протипоказання, спосіб застосування, дози, особливі групи пацієнтів та іншу інформацію дивіться в повній інструкції для медичного застосування препарату Кораксан МОЗ України № 85 від 17.01.2018 р. (Р/п № UA/3905/01/01, № UA/3905/01/02).
Детальнiше Інструкція
Трипліксам®

Трипліксам®: периндоприлу аргінін/індапамід/амлодипін
• Ефективне зниження АТ1
• Контроль АТ і вдень і вночі2
• Зниження ризику СС подій3

Висновки зроблені на підставі досліджень:
1. М.І. Лутай, Г.Ф. Лисенко Лікування артеріальної гіпертензії фіксованою комбінацією інгібітора ангіотензинперетворювального ферменту, блокатора кальцієвих каналів і тіазидоподібного діуретика. Результати українського багатоцентрового дослідження ТРІУМФ-2. Український кардіологічний журнал 4/2017;
2. G.Abraham The antihypertensive efficacy of the triple fixed combination of perindopril, indapamide and amlodipine: the results of the PЕTRA Study, Adis, 2017.
3. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study), 2003; Björn Dahlöf Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomized controlled trial. Lancet 2005: Randomised trial of a perindopril-based blood-pressure-lowering regimen among 6105 individuals with previous stroke or transient ischaemic attack, PROGRESS study, N Engl J Med 2008; Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomized controlled trial. Lancet 2007; Effects of Combination of Perindopril, Indapamide, and Calcium Channel Blockers in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus Results From the Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Controlled Evaluation (ADVANCE) Trial, Hypertension February 2014; Nigel S. Treatment of Hypertension in Patients 80 Years of Age or Older. N Engl J Med, 2008. У дослідженнях використовувався периндоприлу тертбутиламін 4 мг. Біоеквівалентність оригінального периндоприлу аргініну 5-10 мг і периндоприлу тертбутиламіну 4-8 мг доведена, представлена і затверджена в процесі реєстрації.
Детальнiше Інструкція
Цифрові рішення
Додатки розроблені в допомогу практикуючому лікарю. Використання додатків не замінює необхідність відвідування лікаря, який є кваліфікованим фахівцем, що має право поставити діагноз і скласти рекомендації відповідно до стану здоров’я користувача даними додатками. Додатки не є медичними виробами.
Для лікарів
Компендіум Серв’є
Компендіум Серв’є
Детальніше
Компендіум - медичний додаток, який містить довідник лікарських засобів, медичні калькулятори, норми показників лабораторних та інструментальних досліджень та багато іншого.
Детальнiше
Наш телеграм канал
Наш телеграм канал
telegramНаш телеграм канал
Телеграм канал Кардіопростір – створений на допомогу практикуючому лікарю, який пропонує цікавий медичний контент з кардіології: актуальні новини, анонси подій, корисні матеріали.
Детальнiше
Цифрові рішення для пацієнтів
Мій контроль тиску
Мій контроль тиску
Детальніше
My BP Control – безкоштовний додаток для пацієнтів з артеріальною гіпертензією для покращення контролю артеріального тиску.
Angina Control
Angina Control
Детальніше
Безкоштовний додаток Angina Control розроблений для контролю стану пацієнта зі стенокардією.

МЕДИЧНИЙ СИМУЛЯТОР

Медичний симулятор розроблений в допомогу практикуючому лікарю.
Лікарські засоби повинні призначатися відповідно до зареєстрованої інструкції.

ОБЕРІТЬ ПАЦІЄНТА

Part of the patient Part of the patient Part of the patient
Part of the patient Part of the patient Part of the patient
Happy patient
Part of the patient Part of the patient
Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient
Happy patient
Part of the patient Part of the patient
Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient
Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient
Happy patient
Part of the patient Part of the patient
Part of the patient Part of the patient
Part of the patient
Part of the patient
Part of the patient Part of the patient Part of the patient
Part of the patient
Happy patient
Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient
Part of the patient Part of the patient Part of the patient
Happy patient
Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Happy patient
Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Happy patient
Popup background Sad image Happy image

Який із препаратів компанії Серв’є
Ви би призначили цьому хворому?

Correct choice icon

Wrong choice icon

Спробуйте ще

Запит медичної інформації щодо препаратів Серв’є
Запит медичної інформації
щодо препаратів Серв’є

  Якщо Ви хочете отримати медичну інформацію
  щодо лікарських засобів компанії введіть питання

  З метою відповіді на Ваші можливі запити стосовно медичної інформації ТОВ «Серв’є Україна» просить Вас
  заповнити наступну форму.

  Надана вами інформація (а саме: імя, контактний номер телефону, електронна адреса) становить Ваші персональні дані. Заповнюючи форму, Ви надаєте згоду ТОВ «Серв’є Україна» на використання Ваших персональних даних.

  ТОВ «Серв’є Україна» використовуватиме Ваші персональні дані виключно з метою комунікації з Вами стосовно поставлених Вами питань. Більщ детально про ваші права, принципи, яких ми дотримуємося під час обробки персональних даних, контакти у випадку запитань, повязаних з Вашими персональними даними, тощо, Ви зможете знайти за наступним посиланням: https://servier.ua/ukr/?q=content/data.

  Серв’є Україна
  Вул. Набережно-Хрещатицька, 41
  Бізнес-центр "Астарта"
  04070, Київ, Україна
  Телефон: +380 44 490 34 41
  Факс: +380 44 490 34 40
  e-mail: svr_ua@servier.ua
  SeoTM All rights reserved 2021