Наші продукти
Ноліпрел®

Ноліпрел®: периндоприлу аргінін/індапамід
• Швидка та потужна антигіпертензивна ефективність1
• Контроль АТ 24 години2
• Доведене зниження ризику ускладнень3

1. Dézsi C.A. at al. //Adv Ther. 2021 Jan;38(1):479-494. doi: 10.1007/s12325-020-01527-3. Під  «швидкою та потужною антигіпертензивною ефективністю» мається на увазі наступна динаміка середніх показників АТ, 162 ± 15/94 ± 9 мм рт. ст. (вихідні дані) та 132 ± 10/80 ±6 мм рт. ст. (через 3 місяці).
2. Flack J.M., Nasser S.A. Benefits of once-daily therapies in the treatment of hypertension.// Vasc Health Risk Manag.-2011.-Vol.7.-p.777-787.
3. Patel A. et al. ADVANCE Collaborative Group // Lancet. — 2007.  — Vol. 370.  — P. 829-8404. У дослідженні використовувалась комбінація периндоприлу тертбутиламіну 4 мг з індапамідом 1,25 мг. Біоеквівалентність оригінального периндоприлу аргініну 2,5; 5; 10 мг та оригінального периндоприлу тертбутиламіну 2; 4; 8 мг доведена, представлена і затверджена в процесі реєстрації.
Показаний для лікування АГ у дорослих.
* Показання, протипоказання, особливості застосування, спосіб застосування та дози, особливі групи пацієнтів, побічні реакції та ін. див. в інструкції для медичного застосування.
Ноліпрел® аргінін (р/п № UA/5650/01/01), Ноліпрел® аргінін форте (р/п № UA/5650/01/02), Ноліпрел® Бі-форте (р/п № UA/10248/01/01).
Детальнiше Інструкція
Трипліксам®

Трипліксам®: периндоприлу аргінін/індапамід/амлодипін
• Ефективне зниження АТ1
• Контроль АТ і вдень і вночі2
• Зниження ризику СС подій3

Висновки зроблені на підставі досліджень:
1. М.І. Лутай, Г.Ф. Лисенко Лікування артеріальної гіпертензії фіксованою комбінацією інгібітора ангіотензинперетворювального ферменту, блокатора кальцієвих каналів і тіазидоподібного діуретика. Результати українського багатоцентрового дослідження ТРІУМФ-2. Український кардіологічний журнал 4/2017;
2. G.Abraham The antihypertensive efficacy of the triple fixed combination of perindopril, indapamide and amlodipine: the results of the PЕTRA Study, Adis, 2017.
3. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study), 2003; Björn Dahlöf Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomized controlled trial. Lancet 2005: Randomised trial of a perindopril-based blood-pressure-lowering regimen among 6105 individuals with previous stroke or transient ischaemic attack, PROGRESS study, N Engl J Med 2008; Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomized controlled trial. Lancet 2007; Effects of Combination of Perindopril, Indapamide, and Calcium Channel Blockers in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus Results From the Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Controlled Evaluation (ADVANCE) Trial, Hypertension February 2014; Nigel S. Treatment of Hypertension in Patients 80 Years of Age or Older. N Engl J Med, 2008. У дослідженнях використовувався периндоприлу тертбутиламін 4 мг. Біоеквівалентність оригінального периндоприлу аргініну 5-10 мг і периндоприлу тертбутиламіну 4-8 мг доведена, представлена і затверджена в процесі реєстрації.
Детальнiше Інструкція
Уже в аптеках
Предуктал® ОД 80мг

Предуктал® ОД 80 мг — 1 капсула пролонгованої дії тверда містить 80 мг триметазидину дигiдрохлориду1
Уже в аптеці. Інноваційна технологія2

Предукталу ОД 80 мг забезпечує:

• антиангінальну дію4 24 год1
• захист міокарда від ішемії на рівні кардіоміоциту3;
• як наслідок, більш потужну антиангінальну ефективність ніж інші триметазидини4 та краще розширення фізичної активності4 при прийомі 1 раз на день5.

Предуктал ОД 80 мг показаний дорослим для симптоматичного лікування стабільної стенокардії за умови недостатньої ефективності або непереносимості антиангінальних препаратів першої лінії1.

1. Показання, протипоказання, спосіб застосування, дози, особливі групи пацієнтів та іншу інформацію дивіться в повній інструкції для медичного застосування препарату Предуктал® ОД 80 мг (Р/п МОЗ України № UA/17645/01/02, наказ МОЗ України від 30.08.2019 р. № 1925.
2. Під інноваційною технологією мається на увазі спосіб виробництва композиції, яка є винаходом підтвердженим патентом.
3. Висновок зроблений на основі результатів дослідження Pericle Di Napoli. Anti-ischemic cardioprotection with trimetazidine Heart Metab. 2008; 41:25–29
4. Висновок зроблений на основі результатів дослідження Glezer M. Effectiveness of Long-acting Trimetazidine in Different Clinical Situations in Patients with Stable Angina Pectoris: Findings from ODA Trial// Cardiol Ther https://doi.org/10.1007/s40119-019-0128-3.
Детальнiше Інструкція
Престилол®

Престилол® бісопрололу фумарат/периндоприлу аргінін

Престилол – в одній таблетці три рішення:

• Ефективніше зниження АТ і ЧСС, ніж на окремих таблетках бісопрололу і іАПФ1
• Контроль 24 години2,3
•Зниження ризику КВ ускладнень4

Для пацієнтів з АГ та ІХС5, та пацієнтів з АГ та підвищеною ЧСС6

1.  Висновок зроблений за матеріалами публікації Лутай М.І., Голікова І.П. «Ефективність лікування пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця та супутньою артеріальною гіпертензією: результати багатоцентрового дослідження ПРЕСТОЛ». УКЖ № 1, 2019. Мається на увазі, що при переведенні пацієнтів з АГ та ІХС на фіксовану комбінацію Престилол® в дозах 5/10 мг 42,9%, 5/5 мг – 31,1%, 10/10 мг – 23,6% динаміка зниження АД з 159,3/94,6 через 1 міс. до 131,3 / 80,5 мм рт. ст., ЧСС – з 81,8 до 64,8 відповідно.
2. Висновок зроблений на основі досліджень: De la Sierra A et al. J Clin Hypertens. 2015; 17 (11) 857–865. Вивчення амбулаторного контролю АТ у пацієнтів з АГ в монотерапіїї різними класами, включаючи β-блокатори, в тому числі бісопролол.
3. Висновок зроблено на основі Nedogoda S.V. et al. Clin Drug Investig. 2013; 33: 553–5614. Амбулаторний моніторинг АТ на різних іАПФ, в тому числі периндоприлі.
4. Дані субаналізу EUROPA Post MI and revasc – Bertrand ME (Arch Cardiovasc Dis 2009). Серед групи пацієнтів, які приймали периндоприл в комбінації з бета-блокаторами.
5. Показання, протипоказання, особливості застосування, спосіб застосування, дози, особливі групи пацієнтів, побічні реакції та ін., повну інфо. див. Інструкцію до медичного застосування препарату Престилол® (р/п № UA/15827/01/01, № UA/15829/01/01, № UA/15828/01/01, № UA/15827/01/02: наказ МОЗ України № 203 від 02.03.2017 р., зміни внесено наказом МОЗ України № 1040 від 05.05.2020 р.).
6. ESH / ESC Guidelines 2018 European Heart Journal (2018) 39, 3021–3104 page 3062; doi:10.1093/eurheartj/ehy339).
* За детальною інформацією звертайтесь до повної інструкції для медичного застосування препарату ПРЕСТИЛОЛ®
5 мг/5 мг, ПРЕСТИЛОЛ® 5 мг/10 мг, ПРЕСТИЛОЛ 10 мг/5 мг, ПРЕСТИЛОЛ® 10 мг/10 мг (РП № UA/15827/01/01, № UA/15829/01/01, № UA/15828/01/01, № UA/15827/01/02. Наказ №203 від 02.03.2017. Зміни внесено наказ № 1040 від 05.05.2020.
Детальнiше Інструкція
Бі-Престаріум®

Бі-Престаріум® периндоприлу аргінін/амлодипін
• Ефективне зниження АТ1
• Антигіпертензивна ефективність 24 години на добу2
• Доведено менше значних КВ подій3

Висновки зроблені за даними публікацій:
1. Ю.М. Сиренко и соавтори. “Результаты открытого исследования по оценке антигипертензивной эффективности и переносимости Би-Престариума у пациентов с артериальной гипертензией, вновь диагностированной или не КонТролИроВАнной предыдущей терапией (Первичные результаты исследования ПЕРСПЕКТИВА)”- Артериальная гипертензия 2010, №4
2. Ferrari R, Curr Med Res Opin 2008; 24(12): 3543-3557
3. Dahlof P. et al. ASCOT study // Lancet. — 2005.- Р. 895-906.
У дослідженнівикористовувалася комбінація амлодипіну з периндоприлу тертбутиламіном. Біоеквівалентність оригінального периндоприлу аргініну 5-10 мг іпериндоприлу тертбутиламіну 4-8 мг доведена, представлена ізатверджена в процесі реєстрації
Для отримання повної інформації ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування препарату Бі-Престаріум® 5 мг/5 мг,Бі-Престаріум® 5 мг/10 мг, Бі-Престаріум® 10 мг/5 мг, Бі-Престаріум® 10 мг/10 мг, Р/п № UA/8748/01/01, № UA/8748/01/02, № UA/8748/01/03, № UA/8748/01/04, Наказ МОЗ України від 13.07.2018 № 1309. Зміни внесено 13.05.2020 № 1128
Детальнiше Інструкція
Арифам®

Арифам® індапамід/амлодипін
Ефективне зниження САТ та захист від інсульту у пацієнтів з АГ старше 55 років 1,2

Висновки зроблені за даними публікацій:
1. В. И. Целуйко “Реалии лечения артериальной гипертензии в Украине: результаты когортного исследования СИСТЕМА-2”- Український кардіологічний журнал 1/2018- стор. 38-45.
2. Целуйко В. Й. “Прогностичне значення підвищення систолічного артеріального тиску та його корекціїв українських пацієнтів з артеріальною гіпертензією: результати когортного дослідження СИСТЕМА-2”- Український кардіологічний журнал (2019). Т. 26, № 3.
Для отримання повної інформації ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування препарату АРИФАМ® 1,5 мг/5 мг (ARIFAM® 1,5 mg/5 mg) РП № UA/13799/01/01, АРИФАМ® 1,5 мг/10 мг (ARIFAM® 1,5 mg/10 mg) РП № UA/13798/01/01. Затверджено Наказ Мiнiстерства охорони здоров’я України 28.11.2019 № 2352
Детальнiше Інструкція
Кораксан®

Кораксан 5 мг 1 таблетка містить 5 мг івабрадину1
Кораксан 7, 5 мг 1 таблетка містить 7,5 мг івабрадину1

Кораксан® — Для зменшення симптомів у пацієнтів з ІХС та лікування хронічної СН1

Кораксан® 5 мг та 7,5 мг показаний1:

Симптоматичне лікування хронічної стабільної стенокардії.
Кораксан® показаний для симптоматичного лікування хронічної стабільної стенокардії у дорослих пацієнтів з ішемічною хворобою серця, нормальним синусовим ритмом та частотою серцевих скорочень ≥ 70 уд./хв. Препарат слід призначати:
• пацієнтам, які мають протипоказання чи обмеження до застосування β адреноблокаторів;
• у комбінації з β-адреноблокаторами пацієнтам, стан яких є недостатньо контрольованим при застосуванні оптимальної дози β-адреноблокаторів.
Лікування хронічної серцевої недостатності.
Зниження ризику розвитку серцево-судинних подій (серцево-судинної смерті або госпіталізації з приводу погіршення серцевої недостатності) у дорослих пацієнтів із симптомною хронічною серцевою недостатністю, синусовим ритмом та частотою серцевих скорочень ≥ 70 уд./хв.
1. Показання, протипоказання, спосіб застосування, дози, особливі групи пацієнтів та іншу інформацію дивіться в повній інструкції для медичного застосування препарату Кораксан МОЗ України № 85 від 17.01.2018 р. (Р/п № UA/3905/01/01, № UA/3905/01/02).
Детальнiше Інструкція
Цифрові рішення
Додатки розроблені в допомогу практикуючому лікарю. Використання додатків не замінює необхідність відвідування лікаря, який є кваліфікованим фахівцем, що має право поставити діагноз і скласти рекомендації відповідно до стану здоров’я користувача даними додатками. Додатки не є медичними виробами.
Сайти
Сайт
Сайт "Кардіопростір"
Сайт Посилання на сайт
Сайт Кардіопростір - це освітня ініціатива компанії Серв’є з кардіології. “Кардіопростір” об’єднує медичних спеціалістів та дозволяє розвиватися і здобувати нові навички під час вебінарів та дискусійних клубів з провідними спеціалістами в галузі кардіології: - тут зібрані актуальні події, професійні дослідження, клінічні випадки; - на сайті доступно 12 медичних калькуляторів ( в т. числі ІМТ, ШКФ та ін); - стандарти лікування МОЗ України та рекомендації Європейського товариства кардіологів; - інформаційні матеріали, якими можна ділитися з пацієнтами, корисні додатки
Детальнiше
Сайт
Сайт "Превентивна кардіологія"
Сайт Посилання на сайт
Сторінка призначена для того, щоб надати пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями надійну та перевірену освітню інформацію про їхні хвороби.
Детальнiше
Для лікарів
Наш телеграм канал
Наш телеграм канал
telegramНаш телеграм канал
Телеграм канал Кардіопростір – створений на допомогу практикуючому лікарю, який пропонує цікавий медичний контент з кардіології: актуальні новини, анонси подій, корисні матеріали.
Детальнiше
Компендіум Серв’є
Компендіум Серв’є
Детальніше
Компендіум - медичний додаток, який містить довідник лікарських засобів, медичні калькулятори, норми показників лабораторних та інструментальних досліджень та багато іншого.
Детальнiше
Цифрові рішення для пацієнтів
Мій контроль тиску
Мій контроль тиску
Детальніше
My BP Control – безкоштовний додаток для пацієнтів з артеріальною гіпертензією для покращення контролю артеріального тиску.
Angina Control
Angina Control
Детальніше
Безкоштовний додаток Angina Control розроблений для контролю стану пацієнта зі стенокардією.

МЕДИЧНИЙ СИМУЛЯТОР

Медичний симулятор розроблений в допомогу практикуючому лікарю.
Лікарські засоби повинні призначатися відповідно до зареєстрованої інструкції.

ОБЕРІТЬ ПАЦІЄНТА

Part of the patient Part of the patient Part of the patient
Part of the patient Part of the patient Part of the patient
Happy patient
Part of the patient Part of the patient
Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient
Happy patient
Part of the patient Part of the patient
Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient
Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient
Happy patient
Part of the patient Part of the patient
Part of the patient Part of the patient
Part of the patient
Part of the patient
Part of the patient Part of the patient Part of the patient
Part of the patient
Happy patient
Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient
Part of the patient Part of the patient Part of the patient
Happy patient
Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Happy patient
Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Part of the patient Happy patient
Popup background Sad image Happy image

Який із препаратів компанії Серв’є
Ви би призначили цьому хворому?

Correct choice icon

Wrong choice icon

Спробуйте ще

0%

Чи любите Ви сюрпризи?

Ви стоїте в черзі на касі і раптом бачите, минаючи Вас, нахабно протискується людина. Ви:

Як швидко впроваджуєте щось нове у своїй практиці?

Призначаючи терапію пацієнтові з АГ та ІХС на основі ББ та іАПФ, Ви частіше:

АГ – Артеріальна гіпертензія
ІХС – Ішемічна хвороба серця
ББ- бета- блокатор
іАПФ – інгібітор ангіотензин-перетворюючого ферменту

Які дозування фіксованої комбінації Престилол® найчастіше використовуєте у своїй практиці?*

* Престилол® показаний для лікування артеріальної гіпертензії та/або стабільної ішемічної хвороби серця у дорослих пацієнтів, яким необхідна терапія бісопрололом та периндоприлом у дозах, наявних у фіксованій комбінації. Показання, протипоказання, особливості застосування, спосіб застосування, дози, особливі групи пацієнтів, побічні реакції та ін., повну інфо. див. Інструкцію до медичного застосування препарату Престилол® (р/п № UA/15827/01/01, № UA/15829/01/01, № UA/15828/01/01, № UA/15827/01/02: наказ МОЗ України № 203 від 02.03.2017 р., зміни внесено наказом МОЗ України № 1040 від 05.05.2020 р.)

Тест : «Наскільки Ви рішуча людина»

Ви досить рішучі. Ваша логіка, послідовність, з якою Ви підходите до вивчення проблеми, поєднуються з сучасним мисленням – це і є Ваша сильна зброя. Вона допомагає вирішити складні питання швидко, просто і правильно.

Так само, як призначаючи Престилол, Ви отримуєте ТРИ рішення в ОДНІЙ таблетці- ефективне зниження АТ і ЧСС1, цілодобовий контроль АТ та ЧСС 2,3 і захист пацієнтів з АГ та ІХС від КВ ускладнень4.

Детальніше Презентація

1. Висновок зроблений за матеріалами публікації Лутай М.І., Голікова І.П. «Ефективність лікування пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця та супутньою артеріальною гіпертензією: результати багатоцентрового дослідження ПРЕСТОЛ». УКЖ № 1, 2019. с. 13-24. Мається на увазі, що при переведенні пацієнтів з АГ та ІХС на фіксовану комбінацію Престилол® в дозах 5/10 мг 42,9%, 5/5 мг – 31,1%, 10/10 мг – 23,6% динаміка зниження АТ з 159,3/94,6 через 1 міс. до 131,3 / 80,5 мм рт. ст., ЧСС – з 81,8 до 64,8 відповідно.

2. Висновок зроблений на основі досліджень: De la Sierra A et al. J Clin Hypertens. 2015; 17 (11) 857–865. Вивчення амбулаторного контролю АТ у пацієнтів з АГ в монотерапіїї різними класами, включаючи ББ, в тому числі бісопролол.

3. Висновок зроблено на основі Nedogoda S.V. et al. Clin Drug Investig. 2013; 33: 553–5614. Амбулаторний моніторинг АТ на різних іАПФ, в тому числі периндоприлі.

4. Висновок на основі публікації «EUROPA subanalysis Perindopril and β-blocker». Субаналіз пацієнтів з ІХС, які отримували ББ з самого початку спостереження в комбінації з оригінальним периндоприлом тертбутиламіном протягом 4,2 року (n = 7534). Лікування на основі схеми периндоприл / β-блокатор знижувало відносний ризик первинної кінцевої точки (серцево-судинна смерть, нефатальний інфаркт міокарда та реанімована зупинка серця) на 24% порівняно з плацебо / β-адреноблокатор (HR 0,76; 95% CІ, 0,64-0,91; Р =0.002). Зниження ризику розвитку фатального, нефатального інфаркту міокарда на 28% (HR 0,72; 95% CІ, 0,59-0,88; Р = 0.001) та госпіталізації з приводу серцевої недостатності на 45% (HR 0,55; 95% CІ, 0,33-0,93; Р = 0,025. Bertrand ME et al. Am Heart J 2015;170:1092-1098. http://dx.doi.org/10.1016/j.ahj.2015.08.018 Біоеквівалентність оригінального периндоприлу аргініну 5 мг і оригінального периндоприлу тертбутиламіну 4 мг доведена і затверджена в процесі реєстрації. Біоеквівалентність фіксованої комбінації і її компонентів в монотерапії доведена і затверджена в процесі реєстрації.

Показання. Престилол® 5 мг/10 мг та Престилол® 10 мг/10 мг показані для лікування артеріальної гіпертензії та/або стабільної ішемічної хвороби серця (за наявності інфаркту міокарда в анамнезі та/або реваскуляризації) у дорослих пацієнтів, яким необхідна терапія бісопрололом та периндоприлом у дозах, на­явних у фіксованій комбінації. Престилол® 5 мг/5 мг та Престилол® 10 мг/5 мг показані для лікування артеріальної гіпертензії та/або стабільної ішемічної хво­роби серця (за наявності інфаркту міокарда в анамнезі та/або реваскуляризації) та/або стабільної хронічної серцевої недостатності зі зниженою систолічною функцією лівого шлуночка у дорослих пацієнтів, яким необхідна терапія бісопро­лолом та периндоприлом у дозах, наявних у фіксованій комбінації. Показання, протипоказання, особливості застосування, спосіб застосування, дози, особливі групи пацієнтів, побічні реакції та ін., повну інфо. див. Інструкцію до медичного застосування препарату Престилол® (р/п № UA/15827/01/01, № UA/15829/01/01, № UA/15828/01/01, № UA/15827/01/02: наказ МОЗ України № 203 від 02.03.2017 р., зміни внесено наказом МОЗ України № 1040 від 05.05.2020 р.).

Імпортер: товариство з обмеженою відповідальністю «Серв’є Україна»
01054, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 41
Тел.: (044) 490-34-41, факс: (044) 490-34-40.
За додатковою інформацією відвідайте сайт: www.servier.ua
Матеріал призначений для фахівців галузі охорони здоров’я.
Copyright © 2021, ТОВ «Серв’є Україна». Усі права захищені.
Повна інструкція за посиланням
QR-code

Згорнути
Результати

Ви дуже уважні до деталей та приймаєте рішення зваживши всі «ЗА» і «ПРОТИ». Ваша рішучість добре поєднується з розумом, аналітичними здібностями та сучасним підходом. Це і є Ваша сильна зброя, яка допомагає знаходити рішення у складних ситуаціях.

Так само, як призначаючи Престилол, Ви отримуєте ТРИ рішення в ОДНІЙ таблетці- ефективне зниження АТ і ЧСС1, цілодобовий контроль АТ та ЧСС 2,3 і захист пацієнтів з АГ та ІХС від КВ ускладнень4.

Детальніше Презентація

1. Висновок зроблений за матеріалами публікації Лутай М.І., Голікова І.П. «Ефективність лікування пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця та супутньою артеріальною гіпертензією: результати багатоцентрового дослідження ПРЕСТОЛ». УКЖ № 1, 2019. с. 13-24. Мається на увазі, що при переведенні пацієнтів з АГ та ІХС на фіксовану комбінацію Престилол® в дозах 5/10 мг 42,9%, 5/5 мг – 31,1%, 10/10 мг – 23,6% динаміка зниження АТ з 159,3/94,6 через 1 міс. до 131,3 / 80,5 мм рт. ст., ЧСС – з 81,8 до 64,8 відповідно.

2. Висновок зроблений на основі досліджень: De la Sierra A et al. J Clin Hypertens. 2015; 17 (11) 857–865. Вивчення амбулаторного контролю АТ у пацієнтів з АГ в монотерапіїї різними класами, включаючи ББ, в тому числі бісопролол.

3. Висновок зроблено на основі Nedogoda S.V. et al. Clin Drug Investig. 2013; 33: 553–5614. Амбулаторний моніторинг АТ на різних іАПФ, в тому числі периндоприлі.

4. Висновок на основі публікації «EUROPA subanalysis Perindopril and β-blocker». Субаналіз пацієнтів з ІХС, які отримували ББ з самого початку спостереження в комбінації з оригінальним периндоприлом тертбутиламіном протягом 4,2 року (n = 7534). Лікування на основі схеми периндоприл / β-блокатор знижувало відносний ризик первинної кінцевої точки (серцево-судинна смерть, нефатальний інфаркт міокарда та реанімована зупинка серця) на 24% порівняно з плацебо / β-адреноблокатор (HR 0,76; 95% CІ, 0,64-0,91; Р =0.002). Зниження ризику розвитку фатального, нефатального інфаркту міокарда на 28% (HR 0,72; 95% CІ, 0,59-0,88; Р = 0.001) та госпіталізації з приводу серцевої недостатності на 45% (HR 0,55; 95% CІ, 0,33-0,93; Р = 0,025. Bertrand ME et al. Am Heart J 2015;170:1092-1098. http://dx.doi.org/10.1016/j.ahj.2015.08.018 Біоеквівалентність оригінального периндоприлу аргініну 5 мг і оригінального периндоприлу тертбутиламіну 4 мг доведена і затверджена в процесі реєстрації. Біоеквівалентність фіксованої комбінації і її компонентів в монотерапії доведена і затверджена в процесі реєстрації.

Показання. Престилол® 5 мг/10 мг та Престилол® 10 мг/10 мг показані для лікування артеріальної гіпертензії та/або стабільної ішемічної хвороби серця (за наявності інфаркту міокарда в анамнезі та/або реваскуляризації) у дорослих пацієнтів, яким необхідна терапія бісопрололом та периндоприлом у дозах, на­явних у фіксованій комбінації. Престилол® 5 мг/5 мг та Престилол® 10 мг/5 мг показані для лікування артеріальної гіпертензії та/або стабільної ішемічної хво­роби серця (за наявності інфаркту міокарда в анамнезі та/або реваскуляризації) та/або стабільної хронічної серцевої недостатності зі зниженою систолічною функцією лівого шлуночка у дорослих пацієнтів, яким необхідна терапія бісопро­лолом та периндоприлом у дозах, наявних у фіксованій комбінації. Показання, протипоказання, особливості застосування, спосіб застосування, дози, особливі групи пацієнтів, побічні реакції та ін., повну інфо. див. Інструкцію до медичного застосування препарату Престилол® (р/п № UA/15827/01/01, № UA/15829/01/01, № UA/15828/01/01, № UA/15827/01/02: наказ МОЗ України № 203 від 02.03.2017 р., зміни внесено наказом МОЗ України № 1040 від 05.05.2020 р.).

Імпортер: товариство з обмеженою відповідальністю «Серв’є Україна»
01054, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 41
Тел.: (044) 490-34-41, факс: (044) 490-34-40.
За додатковою інформацією відвідайте сайт: www.servier.ua
Матеріал призначений для фахівців галузі охорони здоров’я.
Copyright © 2021, ТОВ «Серв’є Україна». Усі права захищені.
Повна інструкція за посиланням
QR-code

Згорнути
Результати

Ви приймаєте рішення обережно, але не пасуєте перед труднощами. Вагаєтеся зазвичай тоді, коли у вас є на це час і серйозні підстави. Ваша мудрість, вміння помічати важливі деталі поєднуються з сучасним мисленням у вирішенні складних завдань.

Так само, як призначаючи Престилол, Ви отримуєте ТРИ рішення в ОДНІЙ таблетці- ефективне зниження АТ і ЧСС1, цілодобовий контроль АТ та ЧСС 2,3 і захист пацієнтів з АГ та ІХС від КВ ускладнень4.

Детальніше Презентація

1. Висновок зроблений за матеріалами публікації Лутай М.І., Голікова І.П. «Ефективність лікування пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця та супутньою артеріальною гіпертензією: результати багатоцентрового дослідження ПРЕСТОЛ». УКЖ № 1, 2019. с. 13-24. Мається на увазі, що при переведенні пацієнтів з АГ та ІХС на фіксовану комбінацію Престилол® в дозах 5/10 мг 42,9%, 5/5 мг – 31,1%, 10/10 мг – 23,6% динаміка зниження АТ з 159,3/94,6 через 1 міс. до 131,3 / 80,5 мм рт. ст., ЧСС – з 81,8 до 64,8 відповідно.

2. Висновок зроблений на основі досліджень: De la Sierra A et al. J Clin Hypertens. 2015; 17 (11) 857–865. Вивчення амбулаторного контролю АТ у пацієнтів з АГ в монотерапіїї різними класами, включаючи ББ, в тому числі бісопролол.

3. Висновок зроблено на основі Nedogoda S.V. et al. Clin Drug Investig. 2013; 33: 553–5614. Амбулаторний моніторинг АТ на різних іАПФ, в тому числі периндоприлі.

4. Висновок на основі публікації «EUROPA subanalysis Perindopril and β-blocker». Субаналіз пацієнтів з ІХС, які отримували ББ з самого початку спостереження в комбінації з оригінальним периндоприлом тертбутиламіном протягом 4,2 року (n = 7534). Лікування на основі схеми периндоприл / β-блокатор знижувало відносний ризик первинної кінцевої точки (серцево-судинна смерть, нефатальний інфаркт міокарда та реанімована зупинка серця) на 24% порівняно з плацебо / β-адреноблокатор (HR 0,76; 95% CІ, 0,64-0,91; Р =0.002). Зниження ризику розвитку фатального, нефатального інфаркту міокарда на 28% (HR 0,72; 95% CІ, 0,59-0,88; Р = 0.001) та госпіталізації з приводу серцевої недостатності на 45% (HR 0,55; 95% CІ, 0,33-0,93; Р = 0,025. Bertrand ME et al. Am Heart J 2015;170:1092-1098. http://dx.doi.org/10.1016/j.ahj.2015.08.018 Біоеквівалентність оригінального периндоприлу аргініну 5 мг і оригінального периндоприлу тертбутиламіну 4 мг доведена і затверджена в процесі реєстрації. Біоеквівалентність фіксованої комбінації і її компонентів в монотерапії доведена і затверджена в процесі реєстрації.

Показання. Престилол® 5 мг/10 мг та Престилол® 10 мг/10 мг показані для лікування артеріальної гіпертензії та/або стабільної ішемічної хвороби серця (за наявності інфаркту міокарда в анамнезі та/або реваскуляризації) у дорослих пацієнтів, яким необхідна терапія бісопрололом та периндоприлом у дозах, на­явних у фіксованій комбінації. Престилол® 5 мг/5 мг та Престилол® 10 мг/5 мг показані для лікування артеріальної гіпертензії та/або стабільної ішемічної хво­роби серця (за наявності інфаркту міокарда в анамнезі та/або реваскуляризації) та/або стабільної хронічної серцевої недостатності зі зниженою систолічною функцією лівого шлуночка у дорослих пацієнтів, яким необхідна терапія бісопро­лолом та периндоприлом у дозах, наявних у фіксованій комбінації. Показання, протипоказання, особливості застосування, спосіб застосування, дози, особливі групи пацієнтів, побічні реакції та ін., повну інфо. див. Інструкцію до медичного застосування препарату Престилол® (р/п № UA/15827/01/01, № UA/15829/01/01, № UA/15828/01/01, № UA/15827/01/02: наказ МОЗ України № 203 від 02.03.2017 р., зміни внесено наказом МОЗ України № 1040 від 05.05.2020 р.).

Імпортер: товариство з обмеженою відповідальністю «Серв’є Україна»
01054, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 41
Тел.: (044) 490-34-41, факс: (044) 490-34-40.
За додатковою інформацією відвідайте сайт: www.servier.ua
Матеріал призначений для фахівців галузі охорони здоров’я.
Copyright © 2021, ТОВ «Серв’є Україна». Усі права захищені.
Повна інструкція за посиланням
QR-code

Згорнути
-->
Запит медичної інформації
щодо препаратів Серв’є

  Якщо Ви хочете отримати медичну інформацію
  щодо лікарських засобів компанії введіть питання

  З метою відповіді на Ваші можливі запити стосовно медичної інформації ТОВ «Серв’є Україна» просить Вас
  заповнити наступну форму.

  Надана вами інформація (а саме: імя, контактний номер телефону, електронна адреса) становить Ваші персональні дані. Заповнюючи форму, Ви надаєте згоду ТОВ «Серв’є Україна» на використання Ваших персональних даних.

  ТОВ «Серв’є Україна» використовуватиме Ваші персональні дані виключно з метою комунікації з Вами стосовно поставлених Вами питань. Більщ детально про ваші права, принципи, яких ми дотримуємося під час обробки персональних даних, контакти у випадку запитань, повязаних з Вашими персональними даними, тощо, Ви зможете знайти за наступним посиланням: https://servier.ua/ukr/?q=content/data.

  Серв’є Україна
  Вул. Набережно-Хрещатицька, 41
  Бізнес-центр "Астарта"
  04070, Київ, Україна
  Телефон: +380 44 490 34 41
  Факс: +380 44 490 34 40
  e-mail: svr_ua@servier.ua
  SeoTM All rights reserved 2022